Ironisch genoeg zijn het dan ook nog eens de voedselprijzen die de inflatie naar omhoog duwen. Bij Pacific Investment Management Co is manager Bill Gross van mening dat we vooral de kerninflatie in de Verenigde Staten opnieuw in de gaten moeten houden.

Volgens Gross is het headline inflatiecijfer - dus de inflatie inclusief de volatiele voedings- en energieprijzen - niet (meer) richtinggevend. Die headline inflatie zal onvermijdelijk stijgen omdat de grondstoffenprijzen zo fors naar omhoog gaan.

De FED moet zich volgens Gross zodoende richten naar de headline cijfers bij het bepalen van haar rentepolitiek. Die strategie gaat lijnrecht in tegenover deze gevolgd door de Europese Centrale Bank, die zich op de eerste plaats focust op de headline-inflatie, dit onder het motto 'inflatie is inflatie'.

Ironisch genoeg zijn het dan ook nog eens de voedselprijzen die de inflatie naar omhoog duwen. Bij Pacific Investment Management Co is manager Bill Gross van mening dat we vooral de kerninflatie in de Verenigde Staten opnieuw in de gaten moeten houden. Volgens Gross is het headline inflatiecijfer - dus de inflatie inclusief de volatiele voedings- en energieprijzen - niet (meer) richtinggevend. Die headline inflatie zal onvermijdelijk stijgen omdat de grondstoffenprijzen zo fors naar omhoog gaan. De FED moet zich volgens Gross zodoende richten naar de headline cijfers bij het bepalen van haar rentepolitiek. Die strategie gaat lijnrecht in tegenover deze gevolgd door de Europese Centrale Bank, die zich op de eerste plaats focust op de headline-inflatie, dit onder het motto 'inflatie is inflatie'.