Beide partners zullen nauw samenwerken voor de ontwikkeling van een LNG bunkerschip en diverse andere vereiste studie trajecten.

LNG als scheepsbrandstof is voor reders een uitstekende oplossing om te voldoen aan de diverse uit stootreglementeringen die vanaf 2015 in voege treden.

In vergelijking met traditionele scheepsbrandstoffen zoals zware stookolie en diesel, resulteert het gebruik van LNG als scheepsbrandstof in een beduidende vermindering op het vlak van uitstoot van zwaveloxides, stikstofoxides, CO2 en fijn stof. LNG wordt daarom beschouwd als de scheepsbrandstof van de toekomst.

Beide partners zullen nauw samenwerken voor de ontwikkeling van een LNG bunkerschip en diverse andere vereiste studie trajecten. LNG als scheepsbrandstof is voor reders een uitstekende oplossing om te voldoen aan de diverse uit stootreglementeringen die vanaf 2015 in voege treden. In vergelijking met traditionele scheepsbrandstoffen zoals zware stookolie en diesel, resulteert het gebruik van LNG als scheepsbrandstof in een beduidende vermindering op het vlak van uitstoot van zwaveloxides, stikstofoxides, CO2 en fijn stof. LNG wordt daarom beschouwd als de scheepsbrandstof van de toekomst.