Er moet namelijk een verschil gemaakt worden tussen de zogenaamde 'harde' macro-economische data en de eerder 'zachte'. Tot de eerste categorie wordt onder andere de index van de aankoopmanagers gerekend en die schetst zonder meer een positief beeld.

Dat positief beeld wordt echter weerlegd door de harde data die nog altijd in de richting van een zwakke economie wijzen. De werkloosheid raakt bijvoorbeeld niet echt uit het dal, terwijl anders ook het consumentenvertrouwen een flinke duik naar omlaag heeft genomen.

Er moet namelijk een verschil gemaakt worden tussen de zogenaamde 'harde' macro-economische data en de eerder 'zachte'. Tot de eerste categorie wordt onder andere de index van de aankoopmanagers gerekend en die schetst zonder meer een positief beeld. Dat positief beeld wordt echter weerlegd door de harde data die nog altijd in de richting van een zwakke economie wijzen. De werkloosheid raakt bijvoorbeeld niet echt uit het dal, terwijl anders ook het consumentenvertrouwen een flinke duik naar omlaag heeft genomen.