Hans Stoter, Head of Credits & Head and Lead Portfolio Manager Global High Yield bij ING: "De van oudsher 'ultieme veiligehavenlanden' vertonen dus een stijgend risico, wat bevestigd wordt door de prijs van producten tegen kredietverzuim op de derivatenmarkt voor deze landen. Zo bedroeg voorafgaand aan de financiële crisis deze prijs voor Duitse bunds vijf basispunten, tegen 44 op dit moment en was die voor de Verenigde Staten begin 2008 8 basispunten en nu zelfs 48. Ter vergelijking: de prijs voor de producten tegen kredietverzuim voor Nestle bedraagt 38 basispunten, voor Microsoft 42 basispunten en voor Wal-Mart 46 basispunten. Met andere woorden: het risico op wanbetaling door deze bedrijven wordt lager ingeschat dan het risico op wanbetaling door landen met een AAA-rating! (Bron: Bloomberg, 5-year Credit Default Swap spreads)."

Nemen topbedrijven straks het stokje 'risicovrij' over van nationale overheden? Dat lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Stoter: "Dat neemt echter niet weg dat het voor risicomijdende beleggers aan te raden valt eens verder te kijken dan de 'risicovrije' staatsobligaties en te overwegen een aantal zeer hoogwaardige bedrijfsobligaties aan de portefeuille toe te voegen. Deze obligaties zijn zeer liquide en worden ten opzichte van staatsobligaties nog altijd met een opslag verhandeld (dit in tegenstelling tot kredietverzuimswaps). En dat is niet alleen goed voor het risicoprofiel van de portefeuille, maar helpt ook nog eens de rendementen te verhogen!"

Hans Stoter, Head of Credits & Head and Lead Portfolio Manager Global High Yield bij ING: "De van oudsher 'ultieme veiligehavenlanden' vertonen dus een stijgend risico, wat bevestigd wordt door de prijs van producten tegen kredietverzuim op de derivatenmarkt voor deze landen. Zo bedroeg voorafgaand aan de financiële crisis deze prijs voor Duitse bunds vijf basispunten, tegen 44 op dit moment en was die voor de Verenigde Staten begin 2008 8 basispunten en nu zelfs 48. Ter vergelijking: de prijs voor de producten tegen kredietverzuim voor Nestle bedraagt 38 basispunten, voor Microsoft 42 basispunten en voor Wal-Mart 46 basispunten. Met andere woorden: het risico op wanbetaling door deze bedrijven wordt lager ingeschat dan het risico op wanbetaling door landen met een AAA-rating! (Bron: Bloomberg, 5-year Credit Default Swap spreads)." Nemen topbedrijven straks het stokje 'risicovrij' over van nationale overheden? Dat lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Stoter: "Dat neemt echter niet weg dat het voor risicomijdende beleggers aan te raden valt eens verder te kijken dan de 'risicovrije' staatsobligaties en te overwegen een aantal zeer hoogwaardige bedrijfsobligaties aan de portefeuille toe te voegen. Deze obligaties zijn zeer liquide en worden ten opzichte van staatsobligaties nog altijd met een opslag verhandeld (dit in tegenstelling tot kredietverzuimswaps). En dat is niet alleen goed voor het risicoprofiel van de portefeuille, maar helpt ook nog eens de rendementen te verhogen!"