Hans D'Haese (Bank Degroof): "Inderdaad, Lotus Bakeries heeft ook mijn prognoses duidelijk geklopt. Op basis daarvan kan een verhoging van de verwachtingen gerechtvaardigd genoemd worden. Hierbij stap ik even voorbij aan het feit dat als gevolg van dollarverliezen de bottom line iets lager dan verwacht uitkwam."

D'Haese heeft nog steeds een advies opbouwen voor het aandeel: "Mijn koersdoel voor Lotus gaat naar omhoog, meer bepaald van 425 tot 450 euro. Dankzij de sterke cash flow is een verdere externe groei mogelijk."

Hans D'Haese (Bank Degroof): "Inderdaad, Lotus Bakeries heeft ook mijn prognoses duidelijk geklopt. Op basis daarvan kan een verhoging van de verwachtingen gerechtvaardigd genoemd worden. Hierbij stap ik even voorbij aan het feit dat als gevolg van dollarverliezen de bottom line iets lager dan verwacht uitkwam." D'Haese heeft nog steeds een advies opbouwen voor het aandeel: "Mijn koersdoel voor Lotus gaat naar omhoog, meer bepaald van 425 tot 450 euro. Dankzij de sterke cash flow is een verdere externe groei mogelijk."