De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in RES Software en de vervolginvesteringen in Bananas, Liquavista en Plexxikon. Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde co-investeringsfondsen voor 4,1 miljoen EUR (vnl. Belwind).

De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 13,0 miljoen EUR. Hiervan is 12,8 miljoen EUR (98%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 0,2 miljoen EUR (2%) binnen Venture Capital.

De voornaamste desinvesteringen van de afgelopen maanden betreffen ANP en Mondi Foods. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,0 miljoen EUR.

Na de dividenduitkering van 8 juli 2010 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 245 miljoen EUR.

Hans d'Haese (Bank Degroof): "Ik zag geen verrassingen bij Gimv. De markt voor fusies en overnames ontwikkelt zich nog steeds gunstig, zodat ik het advies opbouwen voor de holding handhaaf."

De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in RES Software en de vervolginvesteringen in Bananas, Liquavista en Plexxikon. Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde co-investeringsfondsen voor 4,1 miljoen EUR (vnl. Belwind). De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 13,0 miljoen EUR. Hiervan is 12,8 miljoen EUR (98%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 0,2 miljoen EUR (2%) binnen Venture Capital. De voornaamste desinvesteringen van de afgelopen maanden betreffen ANP en Mondi Foods. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,0 miljoen EUR. Na de dividenduitkering van 8 juli 2010 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 245 miljoen EUR. Hans d'Haese (Bank Degroof): "Ik zag geen verrassingen bij Gimv. De markt voor fusies en overnames ontwikkelt zich nog steeds gunstig, zodat ik het advies opbouwen voor de holding handhaaf."