Als gevolg van de fusie door overneming werd het kapitaal van Lotus Bakeries NV verhoogd met 1.900.003,65 EUR, om het te brengen op 3.400.003,65 EUR door de creatie van 439.701 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen Lotus Bakeries en die werden uitgereikt tegen de 371.241 aandelen van Bisinvest.

Hans d'Haese (Bank Degroof): "De free float van Lotus Bakeriers neemt als gevolg van de transactie toe. Ik handhaaf het advies opbouwen voor dit aandeel."

Als gevolg van de fusie door overneming werd het kapitaal van Lotus Bakeries NV verhoogd met 1.900.003,65 EUR, om het te brengen op 3.400.003,65 EUR door de creatie van 439.701 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen Lotus Bakeries en die werden uitgereikt tegen de 371.241 aandelen van Bisinvest. Hans d'Haese (Bank Degroof): "De free float van Lotus Bakeriers neemt als gevolg van de transactie toe. Ik handhaaf het advies opbouwen voor dit aandeel."