Volgens HSBC Securities wordt de goudprijs positief beïnvloed door de publicatie van de cijfers over de Amerikaanse bouwsector. Die hebben de beurskoersen doen stijgen, wat op zijn beurt de vraag naar goud stimuleerde.

Over de toekomstige richting van de goudprijs bestaat nochtans heel wat onduidelijkheid. 18 van de 32 handelaren die door Bloomberg werden ondervraagd verwachten we dat de goudprijs deze week gaat stijgen.

Ze beschouwen goud nog steeds als een hedge tegen inflatie. 11 van de ondervraagden gaan uit van een lagere goudprijs, 3 zijn neutraal voor de goudprijs.

Volgens HSBC Securities wordt de goudprijs positief beïnvloed door de publicatie van de cijfers over de Amerikaanse bouwsector. Die hebben de beurskoersen doen stijgen, wat op zijn beurt de vraag naar goud stimuleerde.Over de toekomstige richting van de goudprijs bestaat nochtans heel wat onduidelijkheid. 18 van de 32 handelaren die door Bloomberg werden ondervraagd verwachten we dat de goudprijs deze week gaat stijgen. Ze beschouwen goud nog steeds als een hedge tegen inflatie. 11 van de ondervraagden gaan uit van een lagere goudprijs, 3 zijn neutraal voor de goudprijs.