De Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers, VFB, eist sinds begin oktober dat niet alleen de BNP Paribas-aandelen maar zeker ook het belang van 25% in Fortis Bank België in de Fortis Holding zouden worden ingebracht.

Dit moet gebeuren tegen waarderingen die voor alle betrokkenen billijk zijn. De holding moet 25% in de bank kunnen terugkopen tegen de prijs die de regering eerder betaalde. En er kan volgens de VFB vanzelfsprekend geen sprake van zijn dat de minwaarde die de regering latent heeft op haar pakket BNP Paribas (het verschil tussen 68 euro en de huidige koers) bij Fortis Holding zou worden gedumpt.

De VFB heeft ook geen indicaties dat de regering dit zou overwegen. De leiding van de holding, laat staan de aandeelhouders, kunnen dit ook nooit aanvaarden. Het is wel verontrustend dat alleen van het belang in BNP Paribas wordt gesproken en niet van de 25% in Fortis Bank België.

Wat de inbreng van het BNP Paribas-pakket betreft, is het volgens de VFB financieel-technisch perfect mogelijk om de bestaande minwaarde te neutraliseren.

Zoals de gehanteerde 68 euro voor een BNP Paribas-aandeel een koers is uit het verleden (namelijk het gemiddelde van de slotkoersen van 2 en 3 oktober, net voor het bewuste weekend), zo kan bij een omzetting ervan in Fortis-aandelen of -converteerbare obligaties ook de gemiddelde waarde van de slotkoersen van 2 en 3 oktober worden gehanteerd als waarde van het Fortis-aandeel.


De VFB roept de beleggers echter op zeer voorzichtig te zijn met speculatieve aankopen van Fortis. Het is nog lang niet zeker dat de regering in de komende maanden bereid zal worden gevonden om de rechtmatige belangen van de Fortis-aandeelhouders te respecteren.

Het zou in dit verband trouwens wenselijk zijn mocht ook BNP Paribas Bank een duidelijke voorkeur uitspreken voor de Fortis Holding als haar grootste aandeelhouder. Dat zou de vele klanten van Fortis Bank België die ook direct of indirect aandeelhouder zijn van Fortis Holding, geruststellen.

De billijke oplossing waarvoor de VFB ijvert en die zou bijdragen tot het herstel van het vertrouwen in Fortis Bank België en in de Belgische economie, zal er niet komen zonder aanhoudende druk, zonder volgehouden rechtszaken. Maar er is met de jongste berichten weer iets meer hoop.

De Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers, VFB, eist sinds begin oktober dat niet alleen de BNP Paribas-aandelen maar zeker ook het belang van 25% in Fortis Bank België in de Fortis Holding zouden worden ingebracht. Dit moet gebeuren tegen waarderingen die voor alle betrokkenen billijk zijn. De holding moet 25% in de bank kunnen terugkopen tegen de prijs die de regering eerder betaalde. En er kan volgens de VFB vanzelfsprekend geen sprake van zijn dat de minwaarde die de regering latent heeft op haar pakket BNP Paribas (het verschil tussen 68 euro en de huidige koers) bij Fortis Holding zou worden gedumpt. De VFB heeft ook geen indicaties dat de regering dit zou overwegen. De leiding van de holding, laat staan de aandeelhouders, kunnen dit ook nooit aanvaarden. Het is wel verontrustend dat alleen van het belang in BNP Paribas wordt gesproken en niet van de 25% in Fortis Bank België. Wat de inbreng van het BNP Paribas-pakket betreft, is het volgens de VFB financieel-technisch perfect mogelijk om de bestaande minwaarde te neutraliseren. Zoals de gehanteerde 68 euro voor een BNP Paribas-aandeel een koers is uit het verleden (namelijk het gemiddelde van de slotkoersen van 2 en 3 oktober, net voor het bewuste weekend), zo kan bij een omzetting ervan in Fortis-aandelen of -converteerbare obligaties ook de gemiddelde waarde van de slotkoersen van 2 en 3 oktober worden gehanteerd als waarde van het Fortis-aandeel. De VFB roept de beleggers echter op zeer voorzichtig te zijn met speculatieve aankopen van Fortis. Het is nog lang niet zeker dat de regering in de komende maanden bereid zal worden gevonden om de rechtmatige belangen van de Fortis-aandeelhouders te respecteren. Het zou in dit verband trouwens wenselijk zijn mocht ook BNP Paribas Bank een duidelijke voorkeur uitspreken voor de Fortis Holding als haar grootste aandeelhouder. Dat zou de vele klanten van Fortis Bank België die ook direct of indirect aandeelhouder zijn van Fortis Holding, geruststellen. De billijke oplossing waarvoor de VFB ijvert en die zou bijdragen tot het herstel van het vertrouwen in Fortis Bank België en in de Belgische economie, zal er niet komen zonder aanhoudende druk, zonder volgehouden rechtszaken. Maar er is met de jongste berichten weer iets meer hoop.