Operationeel was er sprake van een positieve resultaatontwikkeling. Bovendien wist Value8 de reverse listing van Novisource te realiseren en de reverse listing van SnowWorld - met de emissie eind februari - af te ronden.

De financiële positie die ultimo 2013 al sterk was (met vennootschappelijk een solvabiliteit van 80%) is verder versterkt.

De gepleegde desinvesteringen (onder meer vastgoed MTY, Euromedis en Buhrs) bieden de ruimte om (add-on) acquisities te doen en de groep te versterken. Value8 verwacht de groei in het tweede halfjaar voort te zetten.

Operationeel was er sprake van een positieve resultaatontwikkeling. Bovendien wist Value8 de reverse listing van Novisource te realiseren en de reverse listing van SnowWorld - met de emissie eind februari - af te ronden. De financiële positie die ultimo 2013 al sterk was (met vennootschappelijk een solvabiliteit van 80%) is verder versterkt. De gepleegde desinvesteringen (onder meer vastgoed MTY, Euromedis en Buhrs) bieden de ruimte om (add-on) acquisities te doen en de groep te versterken. Value8 verwacht de groei in het tweede halfjaar voort te zetten.