o Groep:

•Bedrijfsopbrengsten licht dalend (-3,3%) tot EUR 22,92 miljoen;

•Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, gecorrigeerd voor niet-kaskosten evolueert van EUR -1,33 miljoen naar EUR -0,85 miljoen (+36%);

•Netto financiële schuld daalt tot EUR 3,94 miljoen tegenover EUR 5,41 miljoen (smartphoto group excl. Retail Group) een jaar eerder.

o E-commerce:

•Voortzetting dalende trend van analoge en digitale fotoafdrukken leidt tot een daling van de bedrijfsopbrengsten tot EUR 12,72 miljoen (-9,2%);

•(R)EBITDA daalt door opstartkosten voor nieuwe initiatieven.

o Wholesale:

•De bedrijfsopbrengsten stijgen met 1,9% tot EUR 11,31 miljoen;

•(R)EBITDA bedraagt EUR 0,03 miljoen positief.

o Groep: •Bedrijfsopbrengsten licht dalend (-3,3%) tot EUR 22,92 miljoen; •Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, gecorrigeerd voor niet-kaskosten evolueert van EUR -1,33 miljoen naar EUR -0,85 miljoen (+36%); •Netto financiële schuld daalt tot EUR 3,94 miljoen tegenover EUR 5,41 miljoen (smartphoto group excl. Retail Group) een jaar eerder. o E-commerce: •Voortzetting dalende trend van analoge en digitale fotoafdrukken leidt tot een daling van de bedrijfsopbrengsten tot EUR 12,72 miljoen (-9,2%); •(R)EBITDA daalt door opstartkosten voor nieuwe initiatieven. o Wholesale: •De bedrijfsopbrengsten stijgen met 1,9% tot EUR 11,31 miljoen; •(R)EBITDA bedraagt EUR 0,03 miljoen positief.