• De netto-omzet van de Groep was € 5 192 mln, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Volumes groeiden 3%, wisselkoersverschillen hadden een negatief effect van 4%, perimeterwijzigingen hadden een positieve impact van 3%, en prijzen bleven stabiel.

• REBITDA bedroeg € 953 mln, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. als gevolg van volumegroei en uitmuntendheidsinitiatieven. Ongunstige wisselkoersen en eenmalige posten en CO2-uitstootrechten wogen voor € 89 mln op het resultaat.

• De aangepaste EBIT was € 551 mln, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar.

• Het aangepaste resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 260 mln, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar.

• Het aangepaste netto resultaat, Groepsaandeel, een verlies van € -186 mln, omvatte de waardevermindering op INOVYNTM, en is te vergelijken met € 235 mln in 2013.

• Met een negatieve vrije kasstroom van € -8 mln; steeg de netto financiële schuld tot € 1 644 mln, € 503 mln boven het einde van 2013.

• De netto-omzet van de Groep was € 5 192 mln, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Volumes groeiden 3%, wisselkoersverschillen hadden een negatief effect van 4%, perimeterwijzigingen hadden een positieve impact van 3%, en prijzen bleven stabiel. • REBITDA bedroeg € 953 mln, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. als gevolg van volumegroei en uitmuntendheidsinitiatieven. Ongunstige wisselkoersen en eenmalige posten en CO2-uitstootrechten wogen voor € 89 mln op het resultaat. • De aangepaste EBIT was € 551 mln, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar. • Het aangepaste resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten was € 260 mln, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar. • Het aangepaste netto resultaat, Groepsaandeel, een verlies van € -186 mln, omvatte de waardevermindering op INOVYNTM, en is te vergelijken met € 235 mln in 2013. • Met een negatieve vrije kasstroom van € -8 mln; steeg de netto financiële schuld tot € 1 644 mln, € 503 mln boven het einde van 2013.