De kernactiviteit Solutions steeg met € 392K tot € 6.862K; een stijging van 6,1% in vergelijking met het boekjaar 2009. De brutowinstmarge steeg verder van 42,2% tot 47,7%, voornamelijk dankzij de hogere bijdrage van de Solutions activiteit.

De Recurrente EBITA daalde met 8% tot € 774K, vergeleken met € 840K in dezelfde periode in vorig boekjaar. De Recurrente EBITDA bedroeg € 1.393K of een marge van 13.4% ten opzichte van 13.8% vorig jaar. € 470K interne ontwikkelingskosten werden geactiveerd gedurende de rapporteringsperiode.

Het nettoresultaat werd beïnvloed door niet-recurrente kosten ten belope van € 675K gerelateerd aan herstructureringen en externe adviesverlening en door een (non-cash) belastingsuitgave van € 160K. Het nettoresultaat bedroeg € -236K, vergeleken met € 405K tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De kernactiviteit Solutions steeg met € 392K tot € 6.862K; een stijging van 6,1% in vergelijking met het boekjaar 2009. De brutowinstmarge steeg verder van 42,2% tot 47,7%, voornamelijk dankzij de hogere bijdrage van de Solutions activiteit. De Recurrente EBITA daalde met 8% tot € 774K, vergeleken met € 840K in dezelfde periode in vorig boekjaar. De Recurrente EBITDA bedroeg € 1.393K of een marge van 13.4% ten opzichte van 13.8% vorig jaar. € 470K interne ontwikkelingskosten werden geactiveerd gedurende de rapporteringsperiode. Het nettoresultaat werd beïnvloed door niet-recurrente kosten ten belope van € 675K gerelateerd aan herstructureringen en externe adviesverlening en door een (non-cash) belastingsuitgave van € 160K. Het nettoresultaat bedroeg € -236K, vergeleken met € 405K tijdens dezelfde periode vorig jaar.