Omzet 16% gestegen

Nettowinst 18% gestegen

Vertrouwen in de vooruitzichten voor 2011 en 2012

Voorgesteld dividend 21% gestegen

Etienne Van de Kerckhove, CEO, gaf volgende toelichting op de cijfers: "We behaalden een sterk resultaat tijdens de tweede jaarhelft van 2010. Daardoor steeg onze omzet voor het volledige boekjaar met 16,1% tot € 119,5 miljoen. De brutomarge bedraagt € 59,5 miljoen tegenover € 59,3 miljoen in 2009. De EBIT bedraagt € 5,3 miljoen (stijging met 4,5%). De kasstroom uit operationele activiteiten (EBITDA) bedraagt € 7,2 miljoen (vs. € 7,1 miljoen in 2009). Na aftrek van afschrijvingen (€ 1,9 miljoen), netto financiële kosten (€ 0,2 miljoen) en belastingen (€ 1 miljoen), bedraagt het nettoresultaat € 4,1 miljoen, wat een stijging met 18,4% vertegenwoordigt ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze cijfers zijn iets beter dan vooraf aangekondigd tijdens het IRISLink congres op 8 februari. Tijdens dit congres - waar we meer dan 900 klanten, bedrijfspartners en prospecten uit 40 verschillende landen mochten verwelkomen - stelden we heel wat technologieën en oplossingen voor die een grote bedrijfswaarde opleveren voor onze klanten."

Guy Sips (KBC Securities): "De resultaten over het boekjaar 2010 bevestigen mijn positief standpunt voor IRIS. Het advies accumulate blijft gehandhaafd."

Omzet 16% gestegen Nettowinst 18% gestegen Vertrouwen in de vooruitzichten voor 2011 en 2012 Voorgesteld dividend 21% gestegen Etienne Van de Kerckhove, CEO, gaf volgende toelichting op de cijfers: "We behaalden een sterk resultaat tijdens de tweede jaarhelft van 2010. Daardoor steeg onze omzet voor het volledige boekjaar met 16,1% tot € 119,5 miljoen. De brutomarge bedraagt € 59,5 miljoen tegenover € 59,3 miljoen in 2009. De EBIT bedraagt € 5,3 miljoen (stijging met 4,5%). De kasstroom uit operationele activiteiten (EBITDA) bedraagt € 7,2 miljoen (vs. € 7,1 miljoen in 2009). Na aftrek van afschrijvingen (€ 1,9 miljoen), netto financiële kosten (€ 0,2 miljoen) en belastingen (€ 1 miljoen), bedraagt het nettoresultaat € 4,1 miljoen, wat een stijging met 18,4% vertegenwoordigt ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze cijfers zijn iets beter dan vooraf aangekondigd tijdens het IRISLink congres op 8 februari. Tijdens dit congres - waar we meer dan 900 klanten, bedrijfspartners en prospecten uit 40 verschillende landen mochten verwelkomen - stelden we heel wat technologieën en oplossingen voor die een grote bedrijfswaarde opleveren voor onze klanten." Guy Sips (KBC Securities): "De resultaten over het boekjaar 2010 bevestigen mijn positief standpunt voor IRIS. Het advies accumulate blijft gehandhaafd."