Na het verrassend sterke 2017 zijn de fondsen die beleggen in aandelen uit de opkomende landen het nieuwe jaar moeilijk gestart. Dat was vooral te wijten aan de sterke dollar. Toch behouden de gespecialiseerde beheerders veel vertrouwen in de vooruitzichten op middellange termijn.
...

Na het verrassend sterke 2017 zijn de fondsen die beleggen in aandelen uit de opkomende landen het nieuwe jaar moeilijk gestart. Dat was vooral te wijten aan de sterke dollar. Toch behouden de gespecialiseerde beheerders veel vertrouwen in de vooruitzichten op middellange termijn. Ook Sean Taylor, een expert van DWS, is optimistisch over de groeimarkten, al stelt hij vast dat een aantal omstandigheden weegt op de waarderingen, zoals de stijging van de rente in de Verenigde Staten, de appreciatie van de dollar en het risico op een handelsoorlog. "Vooral die laatste factor houdt de meeste risico's in. De markten houden niet van onzekerheid. Maar zelfs dat protectionistische beleid zou fundamenteel niets veranderen aan de gunstige vooruitzichten op lange termijn." "De economische groei, de waarderingen en de winstgroei zijn de drie pijlers waarop ons optimisme gebaseerd is", onderstreept Krishan Selva van Columbia Threadneedle. "De opkomende markten noteren met een korting van 25 procent ten opzichte van de ontwikkelde markten. Dit is dus een goed instapmoment. En terwijl de winstgroei in 2017 vooral te danken was aan de Chinese technologiesector, wordt het herstel van de resultaten vandaag veel breder gedragen." "Wij denken dat de markt te hoge waarderingen heeft toegekend aan bepaalde conjunctuurgevoelige bedrijven van lage kwaliteit", waarschuwt Glen Finegan, een beheerder van Janus Henderson. "In plaats van mee te gaan in dat overdreven optimisme denken we dat het goed is belegd te blijven in kwaliteitswaarden en een strikte discipline te hanteren voor de bedrijven die we opnemen in onze portefeuille. Toch blijven we optimistisch, vooral over de structurele verbetering van de levensstandaard die we zien in de opkomende landen." Sean Taylor wijst op de aantrekkelijke vooruitzichten van de Chinese beurzen. "De kwaliteit van de groei verbetert. Het aandeel van de grote infrastructuurprogramma's is kleiner geworden en de financiële crisis wordt goed beheerd. Bovendien heeft de overheid de nodige bewegingsvrijheid om de structurele hervormingen de komende vijf jaar in goede banen te leiden." Op sectorniveau waardeert Taylor Chinese bedrijven die voordeel trekken van consumptie-uitgaven zoals de gezondheidszorg, sportuitrusting en het onderwijs. "In China is het normaal dat ouders hun spaargeld opofferen om hun kinderen een beter leven te geven." Een ander opkomend land waaraan Taylor een belangrijk gewicht geeft, is India. Daarnaast blijven internetaandelen belangrijk, "met uitzondering van bedrijven die deel uitmaken van de assemblageketen van Apple in Zuid-Korea en Taiwan." Glen Finegan wijst erop dat Zuid-Afrika betere perspectieven biedt dan de zeer populaire Aziatische markten. "De mooie Aziatische bedrijven zijn gewoon te duur. Wij staan positief tegenover de politieke verandering in Zuid-Afrika. Wij verwachten een sterke stijging van de investeringen na een lange periode van stagnatie. Dat zou een vruchtbare grond moeten zijn voor beleggers die beleggingskansen zoeken voor de lange termijn." Finegan belegt relatief weinig in Chinese aandelen, en zeker niet in Chinese overheidsbedrijven. Die houden maar zelden rekening met de belangen van de minderheidsaandeelhouders. Het fonds van Krishan Selva zet in op bedrijven met hoge kasstromen. Bovendien focust hij vooral op kleine en middelgrote kapitalisaties. "Wij waarderen bedrijfsmodellen die hun waarde hebben bewezen op de ontwikkelde markten en die worden overgenomen in de opkomende markten, zoals het Zuid-Afrikaanse netwerk van Clicks-apotheken. Wij zijn niet op zoek naar bedrijven die het warm water opnieuw willen uitvinden." De historische prestaties van het fonds van Columbia Threadneedle zien er weinig aantrekkelijk uit op de website van Morningstar. Maar dat zijn cijfers van het oude team van Threadneedle, dat werd vervangen door de gespecialiseerde beheerders van Columbia, van wie de prestaties heel wat indrukwekkender zijn (geannualiseerde stijging van 9 procent over de afgelopen vijf jaar).