Als open economie die ruim twee derden van de uitvoer afzet in de andere Europese landen, is België erg gevoelig voor die ontwikkeling.

De uitvoerbestellingen bij de Belgische bedrijven hangen nauw samen met het algemene sentiment in Europa en bleven de voorbije maanden dan ook zwak.

Ervan uitgaande dat de eurozone in 2013 niet uit recessie raakt, dreigt de Belgische uitvoer dit jaar maar weinig te zullen groeien.

Het geleidelijk herstel van de conjunctuur elders in de wereld alsook de geleidelijke ommekeer van onze concurrentiehandicap kunnen echter wat soelaas bieden.

De relatief gunstige ontwikkeling van de inflatie is in dat opzicht alvast positief. De voorbije maanden zakte de Belgische inflatie (geharmoniseerde cijfers) beneden het gemiddelde van onze drie buurlanden.

De relatief snellere daling in ons land heeft voornamelijk te maken met de combinatie van het hoge gewicht van energieproducten in de index en de toegenomen concurrentie op de Belgische energiemarkt.

Als open economie die ruim twee derden van de uitvoer afzet in de andere Europese landen, is België erg gevoelig voor die ontwikkeling. De uitvoerbestellingen bij de Belgische bedrijven hangen nauw samen met het algemene sentiment in Europa en bleven de voorbije maanden dan ook zwak. Ervan uitgaande dat de eurozone in 2013 niet uit recessie raakt, dreigt de Belgische uitvoer dit jaar maar weinig te zullen groeien. Het geleidelijk herstel van de conjunctuur elders in de wereld alsook de geleidelijke ommekeer van onze concurrentiehandicap kunnen echter wat soelaas bieden. De relatief gunstige ontwikkeling van de inflatie is in dat opzicht alvast positief. De voorbije maanden zakte de Belgische inflatie (geharmoniseerde cijfers) beneden het gemiddelde van onze drie buurlanden. De relatief snellere daling in ons land heeft voornamelijk te maken met de combinatie van het hoge gewicht van energieproducten in de index en de toegenomen concurrentie op de Belgische energiemarkt.