Toch bleef de vermindering van de order intake in de System Integration afdeling, die begon in 2007 en doorging in 2008, voornamelijk in de Benelux, de bedrijfsomzet, winst en kasmiddelen belangrijk beïnvloeden.

Daarom werd beslist om de goodwill van deze afdeling af te waarderen met 3.5 miljoen EUR wat resulteert in een netto verlies voor de onderneming van 13.5 miljoen EUR vergeleken met 12.5 miljoen EUR in 2007.

De besparingen van de reorganisatie in de System Integration afdeling hadden pas een impact vanaf het 4de kwartaal van 2008 en dus hebben deze besparingen de bijkomende geleden verliezen niet kunnen compenseren.

Gegeven deze negatieve resultaten in de System Integration afdeling en de huidige moeilijke economische situatie evalueert het management, samen met haar adviseurs, alle strategische opties.

Om de onderneming in staat te stellen om bovenvermelde opties te kunnen uitvoeren hebben de belangrijkste bank van de onderneming en 3D de groep bijkomend krediet verleend, beiden met gelijkaardige termijnen en voorwaarden.

Toch bleef de vermindering van de order intake in de System Integration afdeling, die begon in 2007 en doorging in 2008, voornamelijk in de Benelux, de bedrijfsomzet, winst en kasmiddelen belangrijk beïnvloeden. Daarom werd beslist om de goodwill van deze afdeling af te waarderen met 3.5 miljoen EUR wat resulteert in een netto verlies voor de onderneming van 13.5 miljoen EUR vergeleken met 12.5 miljoen EUR in 2007. De besparingen van de reorganisatie in de System Integration afdeling hadden pas een impact vanaf het 4de kwartaal van 2008 en dus hebben deze besparingen de bijkomende geleden verliezen niet kunnen compenseren.Gegeven deze negatieve resultaten in de System Integration afdeling en de huidige moeilijke economische situatie evalueert het management, samen met haar adviseurs, alle strategische opties.Om de onderneming in staat te stellen om bovenvermelde opties te kunnen uitvoeren hebben de belangrijkste bank van de onderneming en 3D de groep bijkomend krediet verleend, beiden met gelijkaardige termijnen en voorwaarden.