ï,· Resultaat en netto gereguleerde winst in lijn van de verwachtingen o.a. door continue en strikte opvolging van de kosten en opbrengsten

ï,· Succesvolle plaatsing van een obligatielening van €1 miljard

ï,· Realisatie van het investeringsprogramma en zeer goede kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading

De daling van de EBITDA (-2,8%) en de EBIT (-4,3%) resulteert voornamelijk uit de vermindering van de bedrijfsopbrengsten ten belope van €7,2 miljoen als gevolg van een veel lagere inflatie dan wat door het Planbureau in 2007 voor 2009 gebudgetteerd werd.

Volgens die prognose mocht Elia budgettair €4,4 miljoen meer uitgeven ten opzichte van de eerste helft van 2008 maar gezien de negatieve inflatie in juni 2009 is Elia integendeel verplicht door de regulering €7,2 miljoen terug te geven aan de tarieven.

Dit gebeurt boekhoudkundig via een vermindering van de bedrijfsopbrengsten en vereist bijkomende besparingsmaatregelen.

Op basis van de OLO (10-jarige Belgische lange termijnrente) per 30/06/2009 (3,95%)verwacht Elia een geconsolideerd netto resultaat IFRS over 2009 van ongeveer €80 miljoen, waarvan ongeveer €14 miljoen gereserveerd moet worden voor de financiering van toekomstige investeringen.

Dieter Furniere van KBC Securities merkte op dat de resultaten van Elia geen verrassingen bevatte. Als gevolg van het geregulariseerde regime waar het bedrijf onder werkt, zijn de winstvooruitzichten voor de periode 2008 tot 2011 goed voorspelbaar. Er is met andere woorden een grote visibiliteit wat de resultaten betreft. Het accumulate-advies en het koersdoel van 30 euro blijven gehandhaafd.

ï,· Resultaat en netto gereguleerde winst in lijn van de verwachtingen o.a. door continue en strikte opvolging van de kosten en opbrengstenï,· Succesvolle plaatsing van een obligatielening van €1 miljardï,· Realisatie van het investeringsprogramma en zeer goede kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading De daling van de EBITDA (-2,8%) en de EBIT (-4,3%) resulteert voornamelijk uit de vermindering van de bedrijfsopbrengsten ten belope van €7,2 miljoen als gevolg van een veel lagere inflatie dan wat door het Planbureau in 2007 voor 2009 gebudgetteerd werd.Volgens die prognose mocht Elia budgettair €4,4 miljoen meer uitgeven ten opzichte van de eerste helft van 2008 maar gezien de negatieve inflatie in juni 2009 is Elia integendeel verplicht door de regulering €7,2 miljoen terug te geven aan de tarieven. Dit gebeurt boekhoudkundig via een vermindering van de bedrijfsopbrengsten en vereist bijkomende besparingsmaatregelen.Op basis van de OLO (10-jarige Belgische lange termijnrente) per 30/06/2009 (3,95%)verwacht Elia een geconsolideerd netto resultaat IFRS over 2009 van ongeveer €80 miljoen, waarvan ongeveer €14 miljoen gereserveerd moet worden voor de financiering van toekomstige investeringen.Dieter Furniere van KBC Securities merkte op dat de resultaten van Elia geen verrassingen bevatte. Als gevolg van het geregulariseerde regime waar het bedrijf onder werkt, zijn de winstvooruitzichten voor de periode 2008 tot 2011 goed voorspelbaar. Er is met andere woorden een grote visibiliteit wat de resultaten betreft. Het accumulate-advies en het koersdoel van 30 euro blijven gehandhaafd.