De eurozone heeft het moeilijk maar de beslissing van de ECB, tot het ongelimiteerd opkopen van overheidsobligaties, en het besluit van de FED tot monetaire verruiming zullen beide hoogstwaarschijnlijk in september een positieve invloed hebben op de kapitaal stromen naar aandelenfondsen maar of dit voldoende is, is nog maar sterk de vraag.

In augustus heersde echter nog de onzekerheid over de te nemen maatregelen. De aandelencategorie die op jaarbasis de hoogste uitstroom had was de Eurozone Large-Cap Aandelen categorie met een uitstroom van ruim EUR 3,5 miljard. In augustus hadden Amerikaanse Large cap mixfondsen het moeilijker met een uitstroom van ruim EUR 800 miljoen.

Ook Franse large cap aandelenfondsen zagen een uitstroom van EUR 460 miljoen. Van alle fondsencategorieën tezamen was Frankrijk met een bedrag van bijna EUR 6 miljard het land met grootste een instroom in augustus.

Hier van ging dan wel het grootste deel richting geldmarktfondsen en obligatiefondsen.

Instroom naar ETFs wederom verbeterd

Alle ETF categorieën hadden in augustus instromen. De gehele ETF -sector trok in augustus EUR 3 miljard aan waarvan grondstof-ETFs de grootste bijdrage leverde.

Zo hadden grondstof- ETFs in augustus een zeer sterke maand en hadden deze fondsen een instroom van EUR 1,4 miljard. DB X-trackers was het fondshuis met de grootste instroom van EUR 1,1 miljard, maar op jaarbasis was dit nog altijd niet genoeg om de uitstromen van voorgaande maanden goed te maken geheel goed te maken.

Het grootste ETF fondshuis op basis van vermogen is iShares, en dat beleefde wederom een solide maand met positieve instromen. Alleen april van dit jaar was een slechte maand voor het fondshuis maar inclusief het resultaat van augustus heeft het dit jaar al EUR 5,5 miljard aangetrokken binnen Europa.

De eurozone heeft het moeilijk maar de beslissing van de ECB, tot het ongelimiteerd opkopen van overheidsobligaties, en het besluit van de FED tot monetaire verruiming zullen beide hoogstwaarschijnlijk in september een positieve invloed hebben op de kapitaal stromen naar aandelenfondsen maar of dit voldoende is, is nog maar sterk de vraag. In augustus heersde echter nog de onzekerheid over de te nemen maatregelen. De aandelencategorie die op jaarbasis de hoogste uitstroom had was de Eurozone Large-Cap Aandelen categorie met een uitstroom van ruim EUR 3,5 miljard. In augustus hadden Amerikaanse Large cap mixfondsen het moeilijker met een uitstroom van ruim EUR 800 miljoen. Ook Franse large cap aandelenfondsen zagen een uitstroom van EUR 460 miljoen. Van alle fondsencategorieën tezamen was Frankrijk met een bedrag van bijna EUR 6 miljard het land met grootste een instroom in augustus. Hier van ging dan wel het grootste deel richting geldmarktfondsen en obligatiefondsen. Instroom naar ETFs wederom verbeterdAlle ETF categorieën hadden in augustus instromen. De gehele ETF -sector trok in augustus EUR 3 miljard aan waarvan grondstof-ETFs de grootste bijdrage leverde. Zo hadden grondstof- ETFs in augustus een zeer sterke maand en hadden deze fondsen een instroom van EUR 1,4 miljard. DB X-trackers was het fondshuis met de grootste instroom van EUR 1,1 miljard, maar op jaarbasis was dit nog altijd niet genoeg om de uitstromen van voorgaande maanden goed te maken geheel goed te maken. Het grootste ETF fondshuis op basis van vermogen is iShares, en dat beleefde wederom een solide maand met positieve instromen. Alleen april van dit jaar was een slechte maand voor het fondshuis maar inclusief het resultaat van augustus heeft het dit jaar al EUR 5,5 miljard aangetrokken binnen Europa.