Eenmalige afschrijvingen kwamen met een totaal van EUR 500 miljoen duidelijk hoger uit dan waar de markt vooraf op rekende. Opvallend is overigens de relatief goede en beter dan verwachte kapitaalpositie van Aegon.

Deze positie biedt hoop, maar het is wat ABN Amro betreft te vroeg om er positieve conclusies aan te verbinden. Al met al bevestigt het resultaat van Aegon dat de onzekerheden rondom Aegon op een erg hoog niveau liggen. ABN Amro blijft daarom bij het houdenadvies.

Eenmalige afschrijvingen kwamen met een totaal van EUR 500 miljoen duidelijk hoger uit dan waar de markt vooraf op rekende. Opvallend is overigens de relatief goede en beter dan verwachte kapitaalpositie van Aegon. Deze positie biedt hoop, maar het is wat ABN Amro betreft te vroeg om er positieve conclusies aan te verbinden. Al met al bevestigt het resultaat van Aegon dat de onzekerheden rondom Aegon op een erg hoog niveau liggen. ABN Amro blijft daarom bij het houdenadvies.