De indringende mediabeelden kunnen bij beleggers gemakkelijk voor zodanige angst zorgen dat het langetermijnperspectief uit het zicht raakt. Dat is volgens ING niet verstandig.

Op langere termijn zouden de ontwikkelingen de opstap kunnen zijn voor stabielere politieke verhoudingen in de regio. Dat zou de economische groei volgens ING ten goede komen.

Daarbij is de hoop dat de landen de weg inslaan die Turkije is gegaan. Dat land is een voorbeeld van hoe een autocratisch, door het leger gesteund, regime kan evolueren in de richting van meer democratie.

Dat neemt niet weg dat zowel de korte als de langere termijn met zeer veel onzekerheden is omgeven. Duidelijk is dat stijgende voedselprijzen, armoede onder grote lagen van de bevolking en autocratische regimes bronnen van grote onrust zijn geworden.

Ervan uitgaande dat de onrust in Egypte geen structureel karakter krijgt, blijft de grote economische potentie van het land volgens ING overeind.

De indringende mediabeelden kunnen bij beleggers gemakkelijk voor zodanige angst zorgen dat het langetermijnperspectief uit het zicht raakt. Dat is volgens ING niet verstandig. Op langere termijn zouden de ontwikkelingen de opstap kunnen zijn voor stabielere politieke verhoudingen in de regio. Dat zou de economische groei volgens ING ten goede komen. Daarbij is de hoop dat de landen de weg inslaan die Turkije is gegaan. Dat land is een voorbeeld van hoe een autocratisch, door het leger gesteund, regime kan evolueren in de richting van meer democratie. Dat neemt niet weg dat zowel de korte als de langere termijn met zeer veel onzekerheden is omgeven. Duidelijk is dat stijgende voedselprijzen, armoede onder grote lagen van de bevolking en autocratische regimes bronnen van grote onrust zijn geworden. Ervan uitgaande dat de onrust in Egypte geen structureel karakter krijgt, blijft de grote economische potentie van het land volgens ING overeind.