In de VS laten de kleinhandelsverkopen, de industriële productie, en vooral de arbeidsmarkt een beperkt herstel zien. Dit is zeker bemoedigend, maar gegeven de hoge schuldgraad van het land (overheid en gezinnen) blijft dit herstel zeer kwetsbaar.

Zonder verdere ingrepen zal het begrotingstekort zwaar deficitair blijven. Een vermindering van het tekort vanaf 2013 zal hoogwaarschijnlijk moeten gebeuren via een strenger budgetair beleid: hogere belastingen en terugname van de overheidssteun.

Dit kan de economische relance op nieuw vertragen.

Voorzichtige verbetering op de vastgoedmarkt

De inkomsten van de Verenigde Staten bedroegen in 2011 31,9% van het BBP, beduidend lager dan in andere ontwikkelde landen, terwijl de uitgaven 42,5% van het BBP bedroegen.

Op de vastgoedmarkt is volgens Christophe Van Canneyt van Bank Puilaetco een voorzichtige verbetering merkbaar. Gegeven de overvloed aan woningen op de markt stijgen de vastgoedprijzen nog steeds niet.

Maar toch kunnen we intussen na een lange periode van stagnatie op zeer laag niveau een bescheiden herstel zien in een aantal vastgoedindicatoren (verkopen van bestaande woningen, bouwvergunningen en vertrouwensindicatoren bouw) .

Ook de wanbetalingen op hypotheekleningen verminderen, mede dank zij de door de massale steunaankopen van hypotheekobligaties door de FED artificieel laag gehouden rentevoeten.

In de VS laten de kleinhandelsverkopen, de industriële productie, en vooral de arbeidsmarkt een beperkt herstel zien. Dit is zeker bemoedigend, maar gegeven de hoge schuldgraad van het land (overheid en gezinnen) blijft dit herstel zeer kwetsbaar. Zonder verdere ingrepen zal het begrotingstekort zwaar deficitair blijven. Een vermindering van het tekort vanaf 2013 zal hoogwaarschijnlijk moeten gebeuren via een strenger budgetair beleid: hogere belastingen en terugname van de overheidssteun. Dit kan de economische relance op nieuw vertragen. Voorzichtige verbetering op de vastgoedmarkt De inkomsten van de Verenigde Staten bedroegen in 2011 31,9% van het BBP, beduidend lager dan in andere ontwikkelde landen, terwijl de uitgaven 42,5% van het BBP bedroegen. Op de vastgoedmarkt is volgens Christophe Van Canneyt van Bank Puilaetco een voorzichtige verbetering merkbaar. Gegeven de overvloed aan woningen op de markt stijgen de vastgoedprijzen nog steeds niet. Maar toch kunnen we intussen na een lange periode van stagnatie op zeer laag niveau een bescheiden herstel zien in een aantal vastgoedindicatoren (verkopen van bestaande woningen, bouwvergunningen en vertrouwensindicatoren bouw) . Ook de wanbetalingen op hypotheekleningen verminderen, mede dank zij de door de massale steunaankopen van hypotheekobligaties door de FED artificieel laag gehouden rentevoeten.