In de Verenigde Staten is er een akkoord bereikt over de hervorming van de gezondheidssector, zodat nu de financiële sector kan hervormd worden. Wat er nu op tafel ligt, volstaat echter niet om een doeltreffende hervorming door te voeren.

Om het financieel systeem veiliger en meer stabiel te maken, is echter vereist dat de grote banken opgesplitst worden. De banken moeten klein genoeg gemaakt worden zodat ze failliet kunnen gaan zonder de economie mee in een crisis te trekken.

Pas wanneer de banken op die manier zijn ingeperkt, kunnen ze een volwaardig onderdeel vormen van de vrijemarkteconomie. Gebeurt dit niet, dan kunnen we nog meer crisissen tegemoet zien.

Johnson is niet te spreken over de manier waarop de voorbije crisis werd aangepakt. De grootbanken hebben een impliciete staatsgarantie gekregen en dat betekent dat we slechter af zijn dan voordien.

In de Verenigde Staten is er een akkoord bereikt over de hervorming van de gezondheidssector, zodat nu de financiële sector kan hervormd worden. Wat er nu op tafel ligt, volstaat echter niet om een doeltreffende hervorming door te voeren. Om het financieel systeem veiliger en meer stabiel te maken, is echter vereist dat de grote banken opgesplitst worden. De banken moeten klein genoeg gemaakt worden zodat ze failliet kunnen gaan zonder de economie mee in een crisis te trekken. Pas wanneer de banken op die manier zijn ingeperkt, kunnen ze een volwaardig onderdeel vormen van de vrijemarkteconomie. Gebeurt dit niet, dan kunnen we nog meer crisissen tegemoet zien. Johnson is niet te spreken over de manier waarop de voorbije crisis werd aangepakt. De grootbanken hebben een impliciete staatsgarantie gekregen en dat betekent dat we slechter af zijn dan voordien.