Algemeen wordt aangenomen dat de stijging van de grondstoffenprijzen minstens gedeeltelijk te wijten is aan de politiek van monetaire verruiming die door de Europese Centrale Bank in het kader van het long term operations refinancing programma werd doorgevoerd.

Dat geld heeft eigenlijk niet haar bestemming - investeren in de economie in het algemeen en in de bedrijven in het bijzonder - bereikt, is deels voor speculatieve doelwenden aangewend. Onder andere ook voor speculatie in grondstoffen.

Ruwe olie, nikkel, koper en katoen het meest kwetsbaar

Ruwe olie, nikkel, koper en katoen zijn het meest kwetsbaar voor een correctie, aldus Hickson. Met zijn verwachting van een correctie bij de commodities staat hij echter niet alleen, ook Goldman Sachs heeft het advies voor grondstoffen niet zo lang geleden verlaagd.

Dat advies luidt nu 'houden', waar de Amerikaanse zakenbank eerder nog overwogen was in commodities. Overigens heeft ook het Internationaal Monetair Fonds al gewaarschuwd dat een correctie bij de grondstoffen de financiële positie van deze landen kan bemoeilijken.

Algemeen wordt aangenomen dat de stijging van de grondstoffenprijzen minstens gedeeltelijk te wijten is aan de politiek van monetaire verruiming die door de Europese Centrale Bank in het kader van het long term operations refinancing programma werd doorgevoerd. Dat geld heeft eigenlijk niet haar bestemming - investeren in de economie in het algemeen en in de bedrijven in het bijzonder - bereikt, is deels voor speculatieve doelwenden aangewend. Onder andere ook voor speculatie in grondstoffen.Ruwe olie, nikkel, koper en katoen het meest kwetsbaarRuwe olie, nikkel, koper en katoen zijn het meest kwetsbaar voor een correctie, aldus Hickson. Met zijn verwachting van een correctie bij de commodities staat hij echter niet alleen, ook Goldman Sachs heeft het advies voor grondstoffen niet zo lang geleden verlaagd. Dat advies luidt nu 'houden', waar de Amerikaanse zakenbank eerder nog overwogen was in commodities. Overigens heeft ook het Internationaal Monetair Fonds al gewaarschuwd dat een correctie bij de grondstoffen de financiële positie van deze landen kan bemoeilijken.