Deze drie voordelen zijn sinds 2010 echter minder voor de hand liggend, want commodities hebben systematisch minder goed gepresteerd dan het marktgemiddelde. Maar recent zijn de grondstoffen zich weer wat steviger gaan gedragen en die trend kan zich volgens Juvyns verder zetten.

Hij wijst bovendien op het feit dat grondstoffen bescherming kunnen bieden in periodes van geopolitieke spanningen. Hij is daarom van mening dat de beleggers op zijn minst opnieuw mogen kiezen voor een neutrale positie wat grondstoffen betreft. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen van bedrijven actief in de sector.

Deze drie voordelen zijn sinds 2010 echter minder voor de hand liggend, want commodities hebben systematisch minder goed gepresteerd dan het marktgemiddelde. Maar recent zijn de grondstoffen zich weer wat steviger gaan gedragen en die trend kan zich volgens Juvyns verder zetten. Hij wijst bovendien op het feit dat grondstoffen bescherming kunnen bieden in periodes van geopolitieke spanningen. Hij is daarom van mening dat de beleggers op zijn minst opnieuw mogen kiezen voor een neutrale positie wat grondstoffen betreft. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen van bedrijven actief in de sector.