Sinds de klimaatconferentie van Parijs in 2015 is milieu een belangrijk thema in de sector van de beleggingsfondsen. Terwijl bijna alle beheerders minstens één SRI-fonds (maatschappelijk verantwoord beleggen) aanbieden en ESG-criteria (ecologie, samenleving en goed bestuur) hanteren bij de selectie van hun individuele lijnen, bestaan er ook producten die veel directer inspelen op ecologische thema's.
...

Sinds de klimaatconferentie van Parijs in 2015 is milieu een belangrijk thema in de sector van de beleggingsfondsen. Terwijl bijna alle beheerders minstens één SRI-fonds (maatschappelijk verantwoord beleggen) aanbieden en ESG-criteria (ecologie, samenleving en goed bestuur) hanteren bij de selectie van hun individuele lijnen, bestaan er ook producten die veel directer inspelen op ecologische thema's.De oudste ecologische fondsen bestaan al meer dan tien jaar. Over een periode van vijf jaar hebben de beste een geannualiseerde prestatie van ruim boven 10 procent neergezet. De grootste uitschieter is Nordea 1 - Global Climate Change and Environment, dat op dezelfde termijn elk jaar een gemiddelde stijging van rond 15 procent liet noteren. De beheerde activa zijn de afgelopen zes maanden verdubbeld.Nordea stelde vast dat beursanalisten vaak problemen ondervinden om de toekomstige kasstromen van de bedrijven in de milieusector correct te analyseren. De vermogensbeheerder zegt dat hij daar met zijn aanpak een antwoord op heeft gevonden. Zo weert hij sectoren die voor hun overleving afhangen van overheidssubsidies. De beste ecologische fondsen beleggen doorgaans in verscheidene subsectoren die te maken hebben met milieubescherming en het efficiëntere gebruik van natuurlijke rijkdommen, vooral water en elektriciteit. De meeste ecologische fondsen hebben vier of vijf Morningstar-sterren, omdat ze in het verleden beter hebben gepresteerd dan de MSCI World-index. Voor Gabriel Micheli, een beheerder van het fonds Pictet-Global Environment Opportunities, blijven de vooruitzichten voor dat soort producten heel gunstig. "Alle segmenten waarin we beleggen, groeien sterker dan de wereldeconomie, rond 6 procent per jaar. We verwachten dat de trend positief blijft in de komende jaren." "Zo staan we positief tegenover bedrijven die software ontwikkelen om het gebruik van grondstoffen te verminderen (Ansys, Keyence), tegenover groepen die actief zijn in elektrische mobiliteit (Infineon), specialisten in voedselveiligheid (ThermoFischer, Agilent) en bedrijven die technieken ontwikkelen om drinkwaterbronnen efficiënter te gebruiken (Xylem, Ecolab)." Micheli benadrukt dat de waardering van de sector, ondanks de goede prestaties van de afgelopen jaren, nog altijd in de lijn ligt van de rest van de markt, omdat de resultaten sterk blijven verbeteren. De obligatiemarkt heeft die ecologische trend later ontdekt. De markt van de green bonds bestond tien jaar geleden nog niet. Vijf jaar geleden bedroeg het volume aan groene obligaties amper 12 miljard dollar. "In 2017 hebben we de grens van 135 miljard dollar overschreden, wat ruim 50 miljard dollar meer was dan in 2016", weet Micheli. In dat segment zijn de afgelopen maanden drie fondsen gelanceerd: NN Euro Green Bonds (NN Group), Parvest Green Bonds (BNP Paribas Asset Management) en Allianz Green Bonds (Allianz Global Investors).Volgens Julien Bras, een van beheerders van Allianz Green Bonds, bestaat er in wezen geen groot verschil tussen groene en klassieke obligaties. Micheli: "Fundamenteel berust het risico bij de emittent van de obligaties. Het enige verschil is dat het opgehaalde kapitaal wordt gebruikt om projecten te financieren die een positieve impact op het milieu nastreven." Terwijl die activaklasse vroeger vooral werd gebruikt door internationale bankiers, zoals de Wereldbank en de International Finance Corporation (IFC), is de markt de laatste jaren sterk gediversifieerd. "Meer en meer emittenten van bedrijfsobligaties halen kapitaal op in dat marktsegment", stelt Julien Bras vast."In bepaalde sectoren is er veel interesse voor, zoals in de nutssector (om investeringen in hernieuwbare energie te financieren), het transport (elektrificatie van de spoorwegen) en de financiële sector (financiering van projecten). We hebben ook gezien hoe een groep zoals Apple kapitaal heeft opgehaald om haar energietransitieproject te bekostigen. Daarmee wil het technologiebedrijf in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen." Bras wijst erop dat bedrijfsobligaties 60 procent van de activa in zijn fonds vertegenwoordigen en dat het tot 5 procent van de portefeuille kan beleggen in hoogrentende groene obligaties. In de opkomende landen zou de markt van de green bonds zich ook snel moeten ontwikkelen. Het is nog te vroeg om te weten of het voor beleggers interessant is te investeren in die activaklasse. De prestaties dreigen teleur te stellen als de rente stijgt. Maar beleggers die zich gelegen laten aan het milieu, kunnen zo wel een groene kleur geven aan hun portefeuille. "In de komende twee jaar wordt ook een regelgevend kader uitgewerkt, aangezien er op Europees niveau nog altijd geen precieze definitie bestaat van die beleggingsvorm", zegt Bras. "Zodra dat kader is vastgelegd, verwacht ik veel interesse van industriële bedrijven, die die nieuwe financieringsvorm kunnen gebruiken om hun uitrusting en hun installaties te herstructureren.