De spooruitbaters zullen aanhoudend hun operationele ratio's verbeteren en daarmee ook het rendement op hun investeringen. Klasse 1 spoorwegmaatschappijen overleggen volgens de Amerikaanse transportautoriteiten USD 250 miljoen of meer omzet na inflatiecorrectie.

In het verleden boden de karige opbrengsten van spoorweguitbaters weinig zicht op duurzame winstgevendheid, maar de spoorwegmaatschappijen hebben veerkracht getoond ondanks de impact van de recessie op het vrachtvervoer en de afname van kolentransporten.

ABN Amro is ervan overtuigd dat de spoorweguitbaters hun kosten- en concurrentievoordelen ten opzichte van vrachtvervoer over de weg, zee en in de lucht kunnen uitbaten en winsten naar aandeelhouders kunnen laten terugvloeien.

Spoorwegen brengen klanten 10 tot 30% minder kosten dan transportbedrijven.

Spoorweguitbaters opereren efficiënt en zullen geen nieuwe concurrentie ondervinden omdat in Noord-Amerika geen nieuwe spoorwegen worden gebouwd.

Mogelijk worden oude spoorwegen in gebruik genomen of hersteld. De overheid bemoeit zich niet met de spoorwegen en nieuwe partijen treden vanwege de hoge drempels niet makkelijk toe.

De spooruitbaters zullen aanhoudend hun operationele ratio's verbeteren en daarmee ook het rendement op hun investeringen. Klasse 1 spoorwegmaatschappijen overleggen volgens de Amerikaanse transportautoriteiten USD 250 miljoen of meer omzet na inflatiecorrectie. In het verleden boden de karige opbrengsten van spoorweguitbaters weinig zicht op duurzame winstgevendheid, maar de spoorwegmaatschappijen hebben veerkracht getoond ondanks de impact van de recessie op het vrachtvervoer en de afname van kolentransporten. ABN Amro is ervan overtuigd dat de spoorweguitbaters hun kosten- en concurrentievoordelen ten opzichte van vrachtvervoer over de weg, zee en in de lucht kunnen uitbaten en winsten naar aandeelhouders kunnen laten terugvloeien. Spoorwegen brengen klanten 10 tot 30% minder kosten dan transportbedrijven. Spoorweguitbaters opereren efficiënt en zullen geen nieuwe concurrentie ondervinden omdat in Noord-Amerika geen nieuwe spoorwegen worden gebouwd. Mogelijk worden oude spoorwegen in gebruik genomen of hersteld. De overheid bemoeit zich niet met de spoorwegen en nieuwe partijen treden vanwege de hoge drempels niet makkelijk toe.