De tsunami en de aardbeving hebben de groeivooruitzichten voor Japan ingrijpend gewijzigd. Voorlopig zijn er volgens Dexia weinig gegevens die de impact van deze ramp op de economie aantonen.

Men verwacht dat het bbp in het tweede en derde kwartaal gevoelig zal dalen en op het einde van het jaar fors zal opleven door de uitgaven voor de wederopbouw.

Deze catastrofe maakt volgens Dexia de situatie van de overheidsfinanciën nog kwetsbaarder.

De tsunami en de aardbeving hebben de groeivooruitzichten voor Japan ingrijpend gewijzigd. Voorlopig zijn er volgens Dexia weinig gegevens die de impact van deze ramp op de economie aantonen. Men verwacht dat het bbp in het tweede en derde kwartaal gevoelig zal dalen en op het einde van het jaar fors zal opleven door de uitgaven voor de wederopbouw. Deze catastrofe maakt volgens Dexia de situatie van de overheidsfinanciën nog kwetsbaarder.