In de V.S. streeft de distributieketen er naar om de groei bij Food Lion te versnellen. Fase 4 van de merkstrategie die 180 winkels zal betreffen, voornamelijk in de markten van Baltimore/Washington D.C. zal in de loop van het tweede kwartaal gelanceerd worden.

Bovendien zal worden getracht de prijscompetitiviteit van Hannaford verder te verbeteren. Kostenbesparingen doorheen Delhaize America, en verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food en Sweetbay, zullen het bedrijf gedeeltelijk helpen bij het financieren van de geplande prijsinvesteringen.

In Europa zal Delhaize België zich verder richten op het opnieuw uitspelen van haar historische troeven (huismerken, kwaliteit & gezondheid, versheid, assortim ent en winkelervaring) en ondertussen de prijszetting en kostenstructuren blijven verbeteren.

Voor Zuidoost-Europa en Azië zal men zich blijven toespitsen op het verbeteren van het marktaandeel in Griekenland ondanks de huidige economische omstandigheden, en zal worden gestreefd naar groei in alle andere markten van dit segment.

Tenslotte, zoals eerder meegedeeld, is het streefdoel om gemiddeld €500 miljoen vrije kasstroom per jaar te genereren in 2013-2015.

In de V.S. streeft de distributieketen er naar om de groei bij Food Lion te versnellen. Fase 4 van de merkstrategie die 180 winkels zal betreffen, voornamelijk in de markten van Baltimore/Washington D.C. zal in de loop van het tweede kwartaal gelanceerd worden. Bovendien zal worden getracht de prijscompetitiviteit van Hannaford verder te verbeteren. Kostenbesparingen doorheen Delhaize America, en verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food en Sweetbay, zullen het bedrijf gedeeltelijk helpen bij het financieren van de geplande prijsinvesteringen. In Europa zal Delhaize België zich verder richten op het opnieuw uitspelen van haar historische troeven (huismerken, kwaliteit & gezondheid, versheid, assortim ent en winkelervaring) en ondertussen de prijszetting en kostenstructuren blijven verbeteren. Voor Zuidoost-Europa en Azië zal men zich blijven toespitsen op het verbeteren van het marktaandeel in Griekenland ondanks de huidige economische omstandigheden, en zal worden gestreefd naar groei in alle andere markten van dit segment. Tenslotte, zoals eerder meegedeeld, is het streefdoel om gemiddeld €500 miljoen vrije kasstroom per jaar te genereren in 2013-2015.