Zij zijn de nieuwe groeimotoren van de wereldeconomie en zijn tegenwoordig kredietverstrekkers in plaats van kredietafnemers. Desondanks spelen deze landen nog altijd een ondergeschikte rol op de kapitaalmarkten. Dit biedt kansen voor beleggers die kijken naar de obligatiemarkt in deze opkomende landen.

Groeimotoren van de wereld

De opkomende landen zijn de groeimotoren van de wereld. De economen van AllianzGI verwachten dat de economische groei in Europa de komende tien jaar zal blijven steken op gemiddeld 1,6% per jaar en in de VS op gemiddeld 2,3%.

Daarentegen zal China een groei laten zien van gemiddeld 7,8% per jaar, voor India is dat 7,5% en Brazilië, Indonesië en Maleisië zullen ruim 5% groeien.

De opkomende landen profiteren van de globalisering, maar ook van de demografische ontwikkeling. De bevolking blijft groeien terwijl het Westen te maken heeft met een snel vergrijzende bevolking.

De hoge economische groei heeft geleid tot structurele verbeteringen in de financiële positie van opkomende landen. De opkomende landen hielden midden jaren negentig 30% van de wereldwijde buitenlandse valutareserves aan, nu is dat bijna 70%.

Desondanks spelen deze nieuwe groeicentra een beperkte rol op de kapitaalmarkten. Hun aandeel in de wereldwijde economische groei is groot, maar de marktkapitalisatie wat betreft bijvoorbeeld de obligatiemarkt is slechts 4,5%. De obligatiemarkt in de opkomende landen biedt bovendien nog premies op de yield.

Zij zijn de nieuwe groeimotoren van de wereldeconomie en zijn tegenwoordig kredietverstrekkers in plaats van kredietafnemers. Desondanks spelen deze landen nog altijd een ondergeschikte rol op de kapitaalmarkten. Dit biedt kansen voor beleggers die kijken naar de obligatiemarkt in deze opkomende landen. Groeimotoren van de wereld De opkomende landen zijn de groeimotoren van de wereld. De economen van AllianzGI verwachten dat de economische groei in Europa de komende tien jaar zal blijven steken op gemiddeld 1,6% per jaar en in de VS op gemiddeld 2,3%. Daarentegen zal China een groei laten zien van gemiddeld 7,8% per jaar, voor India is dat 7,5% en Brazilië, Indonesië en Maleisië zullen ruim 5% groeien. De opkomende landen profiteren van de globalisering, maar ook van de demografische ontwikkeling. De bevolking blijft groeien terwijl het Westen te maken heeft met een snel vergrijzende bevolking. De hoge economische groei heeft geleid tot structurele verbeteringen in de financiële positie van opkomende landen. De opkomende landen hielden midden jaren negentig 30% van de wereldwijde buitenlandse valutareserves aan, nu is dat bijna 70%. Desondanks spelen deze nieuwe groeicentra een beperkte rol op de kapitaalmarkten. Hun aandeel in de wereldwijde economische groei is groot, maar de marktkapitalisatie wat betreft bijvoorbeeld de obligatiemarkt is slechts 4,5%. De obligatiemarkt in de opkomende landen biedt bovendien nog premies op de yield.