In de eerste helft van 2009 realiseerde Bekaert een organische omzet in de opkomende markten die vergelijkbaar is met het bijzonder sterke eerste semester van 2008, terwijl acquisities en gunstige wisselkoerseffecten de geconsolideerde omzet in deze regio's met meer dan 30% opdreven.

De aanhoudende lage vraag in de mature markten leidde tot een daling voor de meeste activiteiten in EMEA en Noord-Amerika, in het bijzonder in de automobiel- en bouwmarkt. Zowel de omzet als de winst daalden ten gevolge van een aanzienlijk volumeverlies.

Bekaert voerde verdere kostenbesparende maatregelen in en dreef de volumes van een aantal basisproducten op met het oog op een hogere capaciteitsbenutting.

De algemene prijsdalingen in grondstoffen op basis van staal sinds eind 2008 beïnvloedden zowel de omzet als de winst van Bekaert. De impact hiervan op de winstmarge bedroeg in de eerste helft van 2009 € 40 miljoen.

In lijn met eerdere vooruitzichten blijft de zichtbaarheid op marktevoluties beperkt en dit vooral in de mature markten.

Momenteel wijzen de prijsindexen van de grondstoffen op een stabilisering, zodat Bekaert geen verdere negatieve impact op de winstmarges verwacht in de eerstvolgende maanden. Weliswaar zullen de aanzienlijk lagere grondstofprijzen ten opzichte van dezelfde periode in 2008 een evenredige invloed hebben op de omzet van de onderneming in de tweede jaarhelft.

In de eerste helft van 2009 realiseerde Bekaert een organische omzet in de opkomende markten die vergelijkbaar is met het bijzonder sterke eerste semester van 2008, terwijl acquisities en gunstige wisselkoerseffecten de geconsolideerde omzet in deze regio's met meer dan 30% opdreven.De aanhoudende lage vraag in de mature markten leidde tot een daling voor de meeste activiteiten in EMEA en Noord-Amerika, in het bijzonder in de automobiel- en bouwmarkt. Zowel de omzet als de winst daalden ten gevolge van een aanzienlijk volumeverlies.Bekaert voerde verdere kostenbesparende maatregelen in en dreef de volumes van een aantal basisproducten op met het oog op een hogere capaciteitsbenutting.De algemene prijsdalingen in grondstoffen op basis van staal sinds eind 2008 beïnvloedden zowel de omzet als de winst van Bekaert. De impact hiervan op de winstmarge bedroeg in de eerste helft van 2009 € 40 miljoen.In lijn met eerdere vooruitzichten blijft de zichtbaarheid op marktevoluties beperkt en dit vooral in de mature markten.Momenteel wijzen de prijsindexen van de grondstoffen op een stabilisering, zodat Bekaert geen verdere negatieve impact op de winstmarges verwacht in de eerstvolgende maanden. Weliswaar zullen de aanzienlijk lagere grondstofprijzen ten opzichte van dezelfde periode in 2008 een evenredige invloed hebben op de omzet van de onderneming in de tweede jaarhelft.