Binnen grondstoffen zullen de verhoogde spanningen in het Midden-Oosten in combinatie met een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod de olieprijzen wellicht op een hoog niveau houden.

Ook de vraag naar landbouwgrondstoffen zal wellicht hoog blijven.

Vanuit micro-economisch oogpunt hebben bedrijven lessen getrokken uit het verleden.

Hun gezonde balansen en winstgevendheid maken dat ze nu goed gepositioneerd zijn voor de toekomst.

Bovendien breidt het universum van aandelen uit de opkomende landen voortdurend uit: een betere governance, verbetering van de kapitaalmarkten en betere instellingen scheppen nieuwe beleggingskansen.

Het favoriete thema van Edmond de Rothschild Asset Management blijft de ontwikkeling van de privébestedingen in de opkomende landen.

Andere katalysatoren voor de belangrijkste beleggingskeuzes zijn de ontwikkeling van de infrastructuur, de evolutie van de financiële markten evenals bedrijven die profiteren van de verhoogde vraag naar energie of van de outsourcing van informaticadiensten naar het buitenland.

Binnen grondstoffen zullen de verhoogde spanningen in het Midden-Oosten in combinatie met een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod de olieprijzen wellicht op een hoog niveau houden. Ook de vraag naar landbouwgrondstoffen zal wellicht hoog blijven. Vanuit micro-economisch oogpunt hebben bedrijven lessen getrokken uit het verleden. Hun gezonde balansen en winstgevendheid maken dat ze nu goed gepositioneerd zijn voor de toekomst. Bovendien breidt het universum van aandelen uit de opkomende landen voortdurend uit: een betere governance, verbetering van de kapitaalmarkten en betere instellingen scheppen nieuwe beleggingskansen. Het favoriete thema van Edmond de Rothschild Asset Management blijft de ontwikkeling van de privébestedingen in de opkomende landen. Andere katalysatoren voor de belangrijkste beleggingskeuzes zijn de ontwikkeling van de infrastructuur, de evolutie van de financiële markten evenals bedrijven die profiteren van de verhoogde vraag naar energie of van de outsourcing van informaticadiensten naar het buitenland.