Volgens Michael Gomez van PIMCO moet daar wel degelijk rekening mee worden gehouden.

Hij verwacht dat beleggingen in opkomende markten de komende drie tot vijf jaar gemiddelde tot hoge enkelcijferige rendementen opleveren, waarmee ze nog steeds aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere vastrentende waarden.

Volgens Michael Gomez van PIMCO moet daar wel degelijk rekening mee worden gehouden. Hij verwacht dat beleggingen in opkomende markten de komende drie tot vijf jaar gemiddelde tot hoge enkelcijferige rendementen opleveren, waarmee ze nog steeds aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere vastrentende waarden.