Op zich echter nog voldoende om de winstmarges van de bedrijven in stand te houden maar niet voldoende om van een substantiële toename aan werkgelegenheid te mogen spreken.

Dit laatste is echter nodig om een groeiversnelling van enig niveau in de toekomst voorop te stellen, want deze moet ondersteund zijn door een toename van consumptieve bestedingen.

Op zich echter nog voldoende om de winstmarges van de bedrijven in stand te houden maar niet voldoende om van een substantiële toename aan werkgelegenheid te mogen spreken. Dit laatste is echter nodig om een groeiversnelling van enig niveau in de toekomst voorop te stellen, want deze moet ondersteund zijn door een toename van consumptieve bestedingen.