Volgens het Cabinet Office groeide het BBP tijdens het april tot en juni kwartaal met 2,30%, waar eerst was uitgegaan van een groei met 3,70%. Voordien was de Japanse economie een jaar lang gekrompen.

De neerwaartse herziening had vooral te maken met een daling van de investeringen. Ten opzichte van het eerste kwartaal was er nog een groei met 0,60%, waar dat eerst 0,90% was.

Yasuo Yamamoto, senior econoom bij het Mizuho Research Institute in Tokio, waarschuwde echter voor een terugval van de groei naar de winter groei. Toch verwacht hij dat het Japans BBP tijdens de rest van dit jaar niet meer zal krimpen.

Volgens het Cabinet Office groeide het BBP tijdens het april tot en juni kwartaal met 2,30%, waar eerst was uitgegaan van een groei met 3,70%. Voordien was de Japanse economie een jaar lang gekrompen. De neerwaartse herziening had vooral te maken met een daling van de investeringen. Ten opzichte van het eerste kwartaal was er nog een groei met 0,60%, waar dat eerst 0,90% was. Yasuo Yamamoto, senior econoom bij het Mizuho Research Institute in Tokio, waarschuwde echter voor een terugval van de groei naar de winter groei. Toch verwacht hij dat het Japans BBP tijdens de rest van dit jaar niet meer zal krimpen.