Anderzijds werd ook de krimp over het eerste kwartaal teruggebracht van 2,90% tot 2,10%. Ook de verwachtingen voor het derde en het vierde kwartaal werden naar boven aangepast. Volgens Juvyns moeten de cijfers over de economische groei enigszins gerelativeerd worden.

De forse groei van het BBP lijk enigszins overdreven, waarbij rekening moet worden gehouden met het aanvullen van de voorraden. Maar anderzijds is het volgens Juvyns een onmiskenbaar feit dat de Amerikaanse economie duidelijk weer aan de beterhand is.

Anderzijds werd ook de krimp over het eerste kwartaal teruggebracht van 2,90% tot 2,10%. Ook de verwachtingen voor het derde en het vierde kwartaal werden naar boven aangepast. Volgens Juvyns moeten de cijfers over de economische groei enigszins gerelativeerd worden. De forse groei van het BBP lijk enigszins overdreven, waarbij rekening moet worden gehouden met het aanvullen van de voorraden. Maar anderzijds is het volgens Juvyns een onmiskenbaar feit dat de Amerikaanse economie duidelijk weer aan de beterhand is.