Het groeitempo zal echter sowieso matig zijn. De buitenlandse handel en investeringen in uitrustingsgoederen zullen de groei wellicht ondersteunen.

De huizenmarkt is echter verre van hersteld en de financiële nood van de gezinnen heeft hun vertrouwen en hun uitgavenpatroon aangetast.

Toch zal van nu af aan hun spaarquote waarschijnlijk stabiel blijven. Bovendien zouden de verwachte heropleving van de werkgelegenheid en bijkomende moeten leiden tot een behoorlijke stijging van de inkomens.

Toch blijven de uitdagingen groot, want zelfs als het bbp in 2011 met 3 % aangroeit, zal de arbeidsmarkt er volgens Dexia Asset Management nog steeds belabberd aan toe zijn en zal het fiscale beleid de groei minder stimuleren.

Aangezien de staatsschuld houdbaar moet blijven en de financiële spaarquote van de mensen stabiel, moeten de VS een progressieve herschikking van de lopende

rekeningen doorvoeren.

Dat is volgens Dexia Asset Management mogelijk met een geleidelijke afbouw van de reële effectieve wisselkoers van de dollar met 12 %.

Dat is een aanzienlijke beweging, maar het toenemende gewicht van de groeilanden op de Amerikaanse handel zou dit wel eens mogelijk kunnen maken...zonder dat er een valutaoorlog aan te pas hoeft te komen.

Het groeitempo zal echter sowieso matig zijn. De buitenlandse handel en investeringen in uitrustingsgoederen zullen de groei wellicht ondersteunen. De huizenmarkt is echter verre van hersteld en de financiële nood van de gezinnen heeft hun vertrouwen en hun uitgavenpatroon aangetast. Toch zal van nu af aan hun spaarquote waarschijnlijk stabiel blijven. Bovendien zouden de verwachte heropleving van de werkgelegenheid en bijkomende moeten leiden tot een behoorlijke stijging van de inkomens. Toch blijven de uitdagingen groot, want zelfs als het bbp in 2011 met 3 % aangroeit, zal de arbeidsmarkt er volgens Dexia Asset Management nog steeds belabberd aan toe zijn en zal het fiscale beleid de groei minder stimuleren. Aangezien de staatsschuld houdbaar moet blijven en de financiële spaarquote van de mensen stabiel, moeten de VS een progressieve herschikking van de lopende rekeningen doorvoeren. Dat is volgens Dexia Asset Management mogelijk met een geleidelijke afbouw van de reële effectieve wisselkoers van de dollar met 12 %. Dat is een aanzienlijke beweging, maar het toenemende gewicht van de groeilanden op de Amerikaanse handel zou dit wel eens mogelijk kunnen maken...zonder dat er een valutaoorlog aan te pas hoeft te komen.