De afname van de groei van het aantal transacties heeft op de eerste plaats te maken met een daling van de appetijt voor risico. Op de kredietmarkten is het aantal prijsfluctuaties bovendien fors toegenomen.

Volgens de cijfers van de BIS wordt er nu dagelijks 4000 miljard dollar op de valutamarkten verhandeld, hetgeen neerkomt op een stijging met 20% ten opzichte van drie jaar geleden.

In 2007 was er echter nog sprake van een stijging met 72%. De statistische gegevens over de valutahandel worden elke drie jaar gepubliceerd. In de regio Asia Pacific is niettemin sprake van een sterke groei van het aantal valutatransacties.

De afname van de groei van het aantal transacties heeft op de eerste plaats te maken met een daling van de appetijt voor risico. Op de kredietmarkten is het aantal prijsfluctuaties bovendien fors toegenomen. Volgens de cijfers van de BIS wordt er nu dagelijks 4000 miljard dollar op de valutamarkten verhandeld, hetgeen neerkomt op een stijging met 20% ten opzichte van drie jaar geleden. In 2007 was er echter nog sprake van een stijging met 72%. De statistische gegevens over de valutahandel worden elke drie jaar gepubliceerd. In de regio Asia Pacific is niettemin sprake van een sterke groei van het aantal valutatransacties.