Deze groei van de netto inventaris waarde vertaalde zich overigens niet in een overeenkomstige stijging van de beurskoers, die over de eerste 6 maanden van het jaar daalde van € 4,65 naar € 4,25.

Dit betekent dat de discount van het aandeel per 30 juni 2010 opliep tot 42,35 %, wat zowel historisch als ten aanzien van andere investeringsmaatschappijen een erg hoog niveau is.

De durfkapitaalmarkt waarin Quest for Growth actief is verbeterde aanzienlijk in de eerste helft van dit jaar. Meer beloftevolle ondernemingen kwamen naar de markt voor kapitaalverhogingen aan interessantere waarderingen en ook de exitmarkt

verbeterde geleidelijk zowel door een opleving bij de overnames als via een heropening van het IPO-venster.

Tezelfdertijd liet de verbetering van de economie de meeste bestaande portefeuillebedrijven toe om beter dan gedurende de afgelopen recessie hun business plan te halen.

Eén en ander had tot gevolg dat Quest for Growth voor het eerst sinds lang een nieuwe investering deed in een niet-genoteerd bedrijf.

Er werd € 1 miljoen geïnvesteerd in Anteryon, een Nederlands bedrijf dat wereldleider is in Wafer Optics technologie en cameramodules produceert voor onder meer mobiele telefoons.

Quest for Growth realiseerde eveneens een exit via de verkoop van CoreOptics aan Cisco met een boekhoudkundige winst van ruim € 2,5 miljoen.

De genoteerde portefeuille presteerde goed in een wisselvallige markt waarin de meeste algemene beursindexen na 6 maanden een negatief resultaat lieten noteren.

Grootste tegenvaller was Movetis, per 31 december 2009 de grootstse deelname van Quest for Growth. Deze participatie maakt sinds de beursintroductie van december 2009 deel uit van een niet-verkoopovereenkomst (lock up) en dit gedurende 12 maanden.

Door de afkalvende beurskoers en ondanks de maandelijkse partiële terugname van de discount toegepast omwille van de lock up verbintenis, werd hier een voorlopig negatief resultaat genoteerd van € 1,2 miljoen.

Daar het bedrijf tot nu toe netjes haar aangekondigd business plan uitvoerde, mag verhoopt worden dat deze situatie zich in de komende periode zal herstellen.

Deze groei van de netto inventaris waarde vertaalde zich overigens niet in een overeenkomstige stijging van de beurskoers, die over de eerste 6 maanden van het jaar daalde van € 4,65 naar € 4,25. Dit betekent dat de discount van het aandeel per 30 juni 2010 opliep tot 42,35 %, wat zowel historisch als ten aanzien van andere investeringsmaatschappijen een erg hoog niveau is. De durfkapitaalmarkt waarin Quest for Growth actief is verbeterde aanzienlijk in de eerste helft van dit jaar. Meer beloftevolle ondernemingen kwamen naar de markt voor kapitaalverhogingen aan interessantere waarderingen en ook de exitmarkt verbeterde geleidelijk zowel door een opleving bij de overnames als via een heropening van het IPO-venster. Tezelfdertijd liet de verbetering van de economie de meeste bestaande portefeuillebedrijven toe om beter dan gedurende de afgelopen recessie hun business plan te halen. Eén en ander had tot gevolg dat Quest for Growth voor het eerst sinds lang een nieuwe investering deed in een niet-genoteerd bedrijf. Er werd € 1 miljoen geïnvesteerd in Anteryon, een Nederlands bedrijf dat wereldleider is in Wafer Optics technologie en cameramodules produceert voor onder meer mobiele telefoons. Quest for Growth realiseerde eveneens een exit via de verkoop van CoreOptics aan Cisco met een boekhoudkundige winst van ruim € 2,5 miljoen. De genoteerde portefeuille presteerde goed in een wisselvallige markt waarin de meeste algemene beursindexen na 6 maanden een negatief resultaat lieten noteren. Grootste tegenvaller was Movetis, per 31 december 2009 de grootstse deelname van Quest for Growth. Deze participatie maakt sinds de beursintroductie van december 2009 deel uit van een niet-verkoopovereenkomst (lock up) en dit gedurende 12 maanden. Door de afkalvende beurskoers en ondanks de maandelijkse partiële terugname van de discount toegepast omwille van de lock up verbintenis, werd hier een voorlopig negatief resultaat genoteerd van € 1,2 miljoen. Daar het bedrijf tot nu toe netjes haar aangekondigd business plan uitvoerde, mag verhoopt worden dat deze situatie zich in de komende periode zal herstellen.