De activiteit zal volgens Dexia in het eerste en het tweede kwartaal immers afnemen als gevolg van de milieu-impact, het gedaalde vertrouwen van zowel gezinnen als bedrijven en de verstoring van de productie.

Toch wordt volgens Dexia verwacht dat ze tijdens de tweede jaarhelft zal worden ondersteund door de wederopbouw, waarvoor onlangs een eerste budget van om en bij de 33 miljard euro werd goedgekeurd.

Het herstel geniet eveneens de steun van de Bank van Japan, die massaal liquide middelen heeft vrijgemaakt en programma's voor leningen aan bedrijven in moeilijkheden heeft gelanceerd.

De activiteit zal volgens Dexia in het eerste en het tweede kwartaal immers afnemen als gevolg van de milieu-impact, het gedaalde vertrouwen van zowel gezinnen als bedrijven en de verstoring van de productie. Toch wordt volgens Dexia verwacht dat ze tijdens de tweede jaarhelft zal worden ondersteund door de wederopbouw, waarvoor onlangs een eerste budget van om en bij de 33 miljard euro werd goedgekeurd. Het herstel geniet eveneens de steun van de Bank van Japan, die massaal liquide middelen heeft vrijgemaakt en programma's voor leningen aan bedrijven in moeilijkheden heeft gelanceerd.