Het groeitempo zal echter sowieso matig zijn, aldus Dexia. De buitenlandse handel en investeringen in uitrustingsgoederen zullen de groei wellicht ondersteunen.

De huizenmarkt is echter verre van hersteld en de financiële nood van de gezinnen heeft hun vertrouwen en hun uitgavenpatroon aangetast.

Toch zal van nu af aan hun spaarquote waarschijnlijk stabiel blijven. Bovendien houden o.a. de verwachte heropleving van de werkgelegenheid en loonsstijgingen moeten leiden tot een behoorlijke stijging van de inkomens, aldus Dexia.

Het groeitempo zal echter sowieso matig zijn, aldus Dexia. De buitenlandse handel en investeringen in uitrustingsgoederen zullen de groei wellicht ondersteunen. De huizenmarkt is echter verre van hersteld en de financiële nood van de gezinnen heeft hun vertrouwen en hun uitgavenpatroon aangetast. Toch zal van nu af aan hun spaarquote waarschijnlijk stabiel blijven. Bovendien houden o.a. de verwachte heropleving van de werkgelegenheid en loonsstijgingen moeten leiden tot een behoorlijke stijging van de inkomens, aldus Dexia.