Hij kon alleen maar bevestigen dat de groei sneller is teruggevallen dan oorspronkelijk was gedacht. Anderzijds is er goed nieuws van het inflatiefront, want de inflatiegraad kan tegen 2013 terugvallen onder het doelwit van 2%.

Voor volgend jaar wordt nog gerekend op een groei van het BBP met 1%, waar eerst een groeicijfer van 2% was vooropgesteld. Wat de inflatie betreft, stelde King dat de vooruitzichten onzeker zijn. Onverwachte gebeurtenissen kunnen het plaatje nog komen verstoren.

Hij kon alleen maar bevestigen dat de groei sneller is teruggevallen dan oorspronkelijk was gedacht. Anderzijds is er goed nieuws van het inflatiefront, want de inflatiegraad kan tegen 2013 terugvallen onder het doelwit van 2%. Voor volgend jaar wordt nog gerekend op een groei van het BBP met 1%, waar eerst een groeicijfer van 2% was vooropgesteld. Wat de inflatie betreft, stelde King dat de vooruitzichten onzeker zijn. Onverwachte gebeurtenissen kunnen het plaatje nog komen verstoren.