In het boekjaar 2009 namen vergeleken met het voorgaande jaar zowel de omzet als de winst licht af. Gedurende het jaar zijn de marktomstandigheden drastisch gewijzigd.

De sterk gedaalde olieprijs aan het begin van het jaar leidde tot minder bestedingen in de voor Fugro belangrijke olie- en gasindustrie.

Ook andere sectoren waarin Fugro actief is, zoals mijnbouw en grootschalige infrastructuur, werden getroffen door de economische recessie.

Vooral de onderzoeksactiviteiten van Fugro naar nieuwe wingebieden werden hierdoor beïnvloed, omdat opdrachtgevers er voor kiezen hun uitgaven voor dergelijk werk snel aan te passen.

Fugro heeft op de veranderde marktomstandigheden gereageerd met strikte kostenbeheersing en heeft waar nodig capaciteitsaanpassingen doorgevoerd. Dit heeft er in geresulteerd dat Fugro, ondanks toenemende prijsdruk in de loop van het jaar, de netto winstmarge nagenoeg heeft kunnen handhaven. De netto winstmarge over 2009 is 12,8% (2008: 13,2%).

Als gevolg van de sterke daling van grondstofprijzen en de grote afhankelijkheid van kleine opdrachtgevers op externe projectfinanciering, was er in 2009 een sterke afname van de vraag naar het zoeken naar natuurlijke grondstoffen.

Deze afname werd gedeeltelijk gecompenseerd door toepassing van onderzoeksmethoden die voor de mijnbouw waren ontwikkeld voor het zoeken naar olie en gas. Verwacht wordt dat de afgenomen vraag naar onderzoek naar nieuwe vindplaatsen van natuurlijke grondstoffen slechts langzaam zal herstellen.

In het boekjaar 2009 namen vergeleken met het voorgaande jaar zowel de omzet als de winst licht af. Gedurende het jaar zijn de marktomstandigheden drastisch gewijzigd. De sterk gedaalde olieprijs aan het begin van het jaar leidde tot minder bestedingen in de voor Fugro belangrijke olie- en gasindustrie. Ook andere sectoren waarin Fugro actief is, zoals mijnbouw en grootschalige infrastructuur, werden getroffen door de economische recessie. Vooral de onderzoeksactiviteiten van Fugro naar nieuwe wingebieden werden hierdoor beïnvloed, omdat opdrachtgevers er voor kiezen hun uitgaven voor dergelijk werk snel aan te passen. Fugro heeft op de veranderde marktomstandigheden gereageerd met strikte kostenbeheersing en heeft waar nodig capaciteitsaanpassingen doorgevoerd. Dit heeft er in geresulteerd dat Fugro, ondanks toenemende prijsdruk in de loop van het jaar, de netto winstmarge nagenoeg heeft kunnen handhaven. De netto winstmarge over 2009 is 12,8% (2008: 13,2%). Als gevolg van de sterke daling van grondstofprijzen en de grote afhankelijkheid van kleine opdrachtgevers op externe projectfinanciering, was er in 2009 een sterke afname van de vraag naar het zoeken naar natuurlijke grondstoffen. Deze afname werd gedeeltelijk gecompenseerd door toepassing van onderzoeksmethoden die voor de mijnbouw waren ontwikkeld voor het zoeken naar olie en gas. Verwacht wordt dat de afgenomen vraag naar onderzoek naar nieuwe vindplaatsen van natuurlijke grondstoffen slechts langzaam zal herstellen.