Herstel van de banencreatie is namelijk noodzakelijk om het herstel van de Amerikaanse economie een blijvend karakter te geven. Om meer banen te krijgen, zal de economie in sneller tempo moeten gaan geburen.

David Jones van DMJ Advisors heeft zijn prognoses wat betreft het BBP tijdens het vierde kwartaal opgetrokken. Hij verwacht nu een groei met 4%, waar dat voordien maar 3,50% was. De vraag is echter of zelfs dit percentage gaat volstaan om meer banen te creëren.

De groei van de Amerikaanse economie berust namelijk nog steeds op voorraadopbouw en is in veel mindere mate afkomstig van een herstel van de eindvraag. Zowel consumenten als bedrijven blijven dus erg voorzichtig wat nieuwe investeringen betreft.

Brian Bethune, hoofdeconoom bij Global Insight, is evenmin niet echt enthousiast over een groei met 4%. Top-line is dat natuurlijk een goed percentage, maar de kwaliteit van de groei laat inderdaad te wensen over.

De consumenten houden nog steeds de sleutel naar verder herstel in handen. Wanneer de consument niet meer gaat consumeren, kan de economie niet groeien.

Maar om de consumptie te doen groeien, zijn meer banen noodzakelijk. De werkloosheidscijfers voor de maand januari zullen binnen enkele weken met meer dan gewone aandacht afgewacht worden.

Herstel van de banencreatie is namelijk noodzakelijk om het herstel van de Amerikaanse economie een blijvend karakter te geven. Om meer banen te krijgen, zal de economie in sneller tempo moeten gaan geburen. David Jones van DMJ Advisors heeft zijn prognoses wat betreft het BBP tijdens het vierde kwartaal opgetrokken. Hij verwacht nu een groei met 4%, waar dat voordien maar 3,50% was. De vraag is echter of zelfs dit percentage gaat volstaan om meer banen te creëren. De groei van de Amerikaanse economie berust namelijk nog steeds op voorraadopbouw en is in veel mindere mate afkomstig van een herstel van de eindvraag. Zowel consumenten als bedrijven blijven dus erg voorzichtig wat nieuwe investeringen betreft. Brian Bethune, hoofdeconoom bij Global Insight, is evenmin niet echt enthousiast over een groei met 4%. Top-line is dat natuurlijk een goed percentage, maar de kwaliteit van de groei laat inderdaad te wensen over. De consumenten houden nog steeds de sleutel naar verder herstel in handen. Wanneer de consument niet meer gaat consumeren, kan de economie niet groeien. Maar om de consumptie te doen groeien, zijn meer banen noodzakelijk. De werkloosheidscijfers voor de maand januari zullen binnen enkele weken met meer dan gewone aandacht afgewacht worden.