In februari werd een nieuwe piek bereikt op, 27% van de beroepsbevolking zat zonder baan. Bovendien werd het cijfer voor januari opwaarts herzien van 26,70% tot 27,20%. In februari 2012 bedroeg de werkloosheidsgraad nog maar 21,90%. Het gaat dus allemaal erg snel.

Meest verontrustend is misschien wel dat de jeugdwerkloosheid onvoorstelbare vormen heeft aangenomen. In de leeftijdscategorie tussen 15 en 24 jaar steeg de werkloosheidsgraad in februari tot 64,20%, tegenover 59,30% in januari. Ten opzichte van het jaar voordien was er sprake van een stijging met 10%.

In februari werd een nieuwe piek bereikt op, 27% van de beroepsbevolking zat zonder baan. Bovendien werd het cijfer voor januari opwaarts herzien van 26,70% tot 27,20%. In februari 2012 bedroeg de werkloosheidsgraad nog maar 21,90%. Het gaat dus allemaal erg snel. Meest verontrustend is misschien wel dat de jeugdwerkloosheid onvoorstelbare vormen heeft aangenomen. In de leeftijdscategorie tussen 15 en 24 jaar steeg de werkloosheidsgraad in februari tot 64,20%, tegenover 59,30% in januari. Ten opzichte van het jaar voordien was er sprake van een stijging met 10%.