Een deel van de besparingen zou moeten komen van het op non-actief zetten van duizenden ambtenaren. Eigenlijk komt dat er gewoon op neer dat ze minder geld meer gaan ontvangen.

Concreet zou dit neerkomen op een besparing van 200 miljoen euro, hoewel er nog moet afgewacht worden of de voorgestelde besparingen ook effectief gerealiseerd gaan kunnen worden.

Besparen op de lonen van de ambtenaren gaat hoe dan ook de consumptie beïnvloeden, waardoor de crisis nog ergere vormen kan aannemen en de werkloosheidsgraad opnieuw gaat stijgen.

Een deel van de besparingen zou moeten komen van het op non-actief zetten van duizenden ambtenaren. Eigenlijk komt dat er gewoon op neer dat ze minder geld meer gaan ontvangen. Concreet zou dit neerkomen op een besparing van 200 miljoen euro, hoewel er nog moet afgewacht worden of de voorgestelde besparingen ook effectief gerealiseerd gaan kunnen worden. Besparen op de lonen van de ambtenaren gaat hoe dan ook de consumptie beïnvloeden, waardoor de crisis nog ergere vormen kan aannemen en de werkloosheidsgraad opnieuw gaat stijgen.