Belangrijker dan privatiseringen zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers verkopen van onroerend goed worden, aangezien de opbrengsten van de privatiseringen beperkt zijn.

Belangrijker dan privatiseringen zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers verkopen van onroerend goed worden, aangezien de opbrengsten van de privatiseringen beperkt zijn.