Die kredietrating werd met vier streepjes verhoogd tot B-, met een stabiele outlook. Dat betekent dat een verlaging van de rating op korte termijn weinig waarschijnlijk is.

Het rendement op de 10-jarige Griekse staatsobligatie kwam gisteren uit op 18,21%, of 80 basispunten minder tegenover de dag voordien. Dat op de 30-jarige steeg daarentegen met 2 basispunten tot 14,22%.

Die kredietrating werd met vier streepjes verhoogd tot B-, met een stabiele outlook. Dat betekent dat een verlaging van de rating op korte termijn weinig waarschijnlijk is. Het rendement op de 10-jarige Griekse staatsobligatie kwam gisteren uit op 18,21%, of 80 basispunten minder tegenover de dag voordien. Dat op de 30-jarige steeg daarentegen met 2 basispunten tot 14,22%.