Woensdag was het rendement op die 2-jarige Griekse staatsobligatie nog met 76 basispunten gestegen. De spread tussen de Duitse en de Griekse obligaties daalde met 34 basispunten.

Daarnaast viel er ook een ontspanning waar te nemen bij de Portugese staatsobligaties. Het rendement op de 10-jarige Portugese daalde met 9 basispunten tot 9,64%.

Woensdag was het rendement op die 2-jarige Griekse staatsobligatie nog met 76 basispunten gestegen. De spread tussen de Duitse en de Griekse obligaties daalde met 34 basispunten. Daarnaast viel er ook een ontspanning waar te nemen bij de Portugese staatsobligaties. Het rendement op de 10-jarige Portugese daalde met 9 basispunten tot 9,64%.