Die recessie is zwaarder dan aanvankelijk was aangenomen. Het deficiet tijdens de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg 19,16 miljard euro, tegenover 16,65 miljard euro tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Toch was het tekort iets kleiner dan de 19,24 miljard euro waar aanvankelijk op was gerekend. Er is bij de berekening van het tekort geen rekening gehouden met de tekorten bij lokale overheden en in de sociale zekerheid.

Die recessie is zwaarder dan aanvankelijk was aangenomen. Het deficiet tijdens de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg 19,16 miljard euro, tegenover 16,65 miljard euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Toch was het tekort iets kleiner dan de 19,24 miljard euro waar aanvankelijk op was gerekend. Er is bij de berekening van het tekort geen rekening gehouden met de tekorten bij lokale overheden en in de sociale zekerheid.